NEXT FERRY
NEXT FERRY:
00 45
NEXT FERRY:
01 20

Operates Mondays, Tuesdays and Thursdays excluding eve of and public holidays.

Operates Tuesdays and Thursdays excluding eve of and public holidays.

More info.

Press Releases

ferry malta, gozo channel malta
04/05/17
Press Release | MV Malita Off-service

4th May 2017

PRESS RELEASE

MV MALITA OFF-SERVICE

 

Gozo Channel would like to inform its esteemed clientele that the MV Malita will be out of service due to repairs at Palumbo, between Monday 8th May 2017 up to Thursday 11th May 2017 (both days included).

 

In order to ensure the best service possible, Gozo Channel will be operating the morning trips between Monday and Thursday from 05.00 hours to 07.30 hours from Mgarr and from 05.30 hours to 07.30 hours from Cirkewwa on a shuttle service so as to reduce waiting time to a minimum.

 

Other trips will be performed according to the published schedule.

 

A shuttle service will also be provided if demand so necessitates.

 

The Management

 

 

Il-Kumpanija Gozo Channel tixtieq tavza lill-klijentela tagħha li l-vapur MV Malita ser ikun barra mis-servizz min nhar it-Tnejn 8 ta’ Mejju 2017 sal-Hamis 11 ta’ Mejju 2017, minhabba tiswijiet ghand-Palumbo. 

 

Sabiex tizgura l-ahjar servizz possibli, Gozo Channel ser tkun qed topera ‘shuttle service’ bejn it-Tnejn u l-Hamis bejn il- 05.00 u s-07.30 ta’filghodu mill-Mgarr u bejn il-5.30 u s-07.30 ta’ filghodu mic-Cirkewwa sabiex tnaqqas kemm tista il-hin ta’ stennija.

 

Il-vjaggi l-ohra jibqghu skond l-skeda u s-servizz jista jaqleb shuttle skond id-domanda tat-traffiku.

 

Il-Management

 

BACK TO EVENTS

© 2018 Gozo Channel. All rights reserved

untangled media limited malta