NEXT FERRY
NEXT FERRY:
17 15
NEXT FERRY:
17 15

Operates Mondays, Tuesdays and Thursdays excluding eve of and public holidays.

Operates Tuesdays and Thursdays excluding eve of and public holidays.

More info.

Press Releases

ferry malta, gozo channel malta
19/12/17
Press Release : SUSPENSION OF FERRY SERVICE ON CHRISTMAS AND NEW YEAR

20th December 2017

 

 

 

PRESS RELEASE

 

 

 

 

 

SUSPENSION OF FERRY SERVICE ON CHRISTMAS AND NEW YEAR

 

 

 

On Christmas and New Year’s Day Gozo Channel will be suspending its ferry service between 12.00 noon and 15.00.  The ferry service will be suspended in order to allow Gozo Channel employees, who will be on duty on these two days, to lunch with their respective families and friends.

 

On both feasts, the 12.00 noon, 12.45, 13.30 and 14.15 hrs trip from Mgarr to Cirkewwa and the 12.45, 13.30, 14.15 and 15.00 hrs trips from Cirkewwa will not be operated.  This means that the last trip from Mgarr will be at 11.15am, while the last trip from Cirkewwa is scheduled for 12.00 noon.  In the afternoon, the service will resume at 15.00 hrs from Mgarr to Cirkewwa, while the first trip from Cirkewwa to Mgarr will be conducted at 15.45 hrs.

 

The Board of Gozo Channel would like to show its appreciation to the company’s employees who are obliged to work on long shifts and sometimes in difficult weather conditions.  It also takes the opportunity to thank them for their unstinting efforts and excellent work in providing a reliable service to customers.

 

 

 

 

The Management

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ta’ Dicembru 2017

 

 

 

STQARRIJA GHALL-ISTAMPA

 

 

 

 

 

SOSPENSJONI TAS-SERVIZZ TAL-VAPUR FIL-MILIED U

L-EWWEL TAS-SENA

 

 

Nhar il-Milied u l-Ewwel tas-Sena, l-Gozo Channel ser tkun qed tissospendi s-servizz taghha bejn nofsinhar (12.00) u t-tlieta ta’ wara nofsinhar (15.00). Is-servizz ser ikun sospiz sabiex l-impjegati tal-kumpanija li jkunu xoghol f’dawn il-granet, ikunu jistghu jieklu mal-familji u l-hbieb taghhom.

 

Fil-jumejn imsemmija, l-vjaggi ta’ 12.00, 12.45, 13.30 u 14.15 hrs mill-Mgarr ghac-Cirkewwa u l-vjaggi tal-12.45, 13.30, 14.15 u 15.00 hrs mic-Cirkewwa mhumiex ser isiru. Dan ifisser li l-ahhar vjagg mill-Imgarr ikun fil-11.15, filwaqt li l-ahhar vjagg mic-Cirkewwa huwa skedat ghal nofsinhar (12.00).  Wara nofsinhar, is-servizz jerga jibda fit-15.00 mill-Mgarr ghac-Cirkewwa, filwaqt li l-ewwel vjagg mic-Cirkewwa ghall-Mgarr ikun dak tal-15.45 hrs.

 

 

Il-Bord tad-Diretturi tal- Gozo Channel Co. Ltd. jixtieq jesprimi l-apprezzament tieghu lejn il-haddiema tal-kumpanija li huma obbligati jahdmu shifts twal u xi drabi f’kundizzjonijiet ta’ temp difficli. Il-kumpanija tiehu wkoll l-opportunita` li tirringrazzjahom ghall-isforzi li jaghmlu u x-xoghol eccellenti sabiex jipprovdu servizz kostanti lill-passiggiera.

 

 

 

 

Il-Management

 

BACK TO EVENTS

© 2019 Gozo Channel. All rights reserved

untangled media limited malta