NEXT FERRY
NEXT FERRY:
20 15
NEXT FERRY:
20 15

Operates Mondays, Tuesdays and Thursdays excluding eve of and public holidays.

Operates Tuesdays and Thursdays excluding eve of and public holidays.

More info.

Press Releases

ferry malta, gozo channel malta
14/02/19
Press Release | MV MALITA LURA FIS-SERVIZZ
Il-Gozo Channel (Operations) Limited tixtieq tavza lill-klijenti kollha li l-MV Malita ser terga' lura fis-servizz minn  ghada l-Hamis 14 ta' Frar 2019. Il-kumpanija tixtieq tirringrazzja lill-klijenti kollha tal-koperazzjoni waqt li l-MV Malita kien barra mis-servizz u fl-istess hin twieghed li ser tkompli timmira li tilhaq l-oghla...
MORE INFO

© 2019 Gozo Channel. All rights reserved

untangled media limited malta