Drivers and passengers are reminded that it is not permitted to stay in the garage deck during the voyage.
Nixtiequ nfakkru s-sewwieqa u l-passigieri li ma jistghux joqoghodu fil-garaxx matul il-vjagg.

PRESS RELEASE

SUMMER TIMETABLE

Gozo Channel would like to inform its esteemed clientele that a new summer timetable will commence on Monday 30th May 2022.   

Enclosed you will find the full timetable.

The Management

STQARRIJA GHALL-ISTAMPA

SKEDA TAS-SAJF

Gozo Channel tixtieq tinforma lil-klijentela tagħha li l-iskeda l-ġdida tas-Sajf ser tibda mit-Tnejn 30 ta’ Mejju 2022.

Mehmuz għandkom issibu l-iskeda sħiħa.

Il-Maniġment

Skip to content