Drivers and passengers are reminded that it is not permitted to stay in the garage deck during the voyage.
Nixtiequ nfakkru s-sewwieqa u l-passigieri li ma jistghux joqoghodu fil-garaxx matul il-vjagg.

Press Release

PRESS RELEASE

Gozo Channel would like to inform the General Public that as from Tuesday 18th April 2023, up to Wednesday 26th April 2023, will be operating a different schedule.

Enclosed you will find the full timetable.

The Management

Stqarrija għall-Istampa

Il-kumpanija Gozo Channel, tixtieq tavża lill-Pubbliku Ġenerali li mit-Tlieta 18 ta’ April 2023, sal-Erbgħa 26 ta’ April 2023, ser tkun qed topera skeda differenti.

Mehmuz għandkom issibu l-iskeda sħiħa.

Il-Maniġment

Skip to content