Drivers and passengers are reminded that it is not permitted to stay in the garage deck during the voyage.
Nixtiequ nfakkru s-sewwieqa u l-passigieri li ma jistghux joqoghodu fil-garaxx matul il-vjagg.
Skip to content