Drivers and passengers are reminded that it is not permitted to stay in the garage deck during the voyage.
Nixtiequ nfakkru s-sewwieqa u l-passigieri li ma jistghux joqoghodu fil-garaxx matul il-vjagg.

Extended Low season Time Table till 31st March 2021

PRESS RELEASE

EXTENSION OF THE LOW SEASON TIMETABLE

Gozo Channel would like to inform its esteemed clientele that the Low Season timetable will be extended and remain in force up till Sunday 28th March 2021.   

The Management

STQARRIJA GHALL-ISTAMPA

ESTENSJONI TAL-ISKEDA TAX-XITWA

Gozo Channel tixtieq tinforma lil-klijentela tagħha li l-iskeda tax-Xitwa ser tiġi estiża u tibqa’ valida sal-Hadd 28 ta’ Marzu 2021.

Il-Management

Skip to content