Press Release

20th December 2023

SUSPENSION OF FERRY SERVICE ON CHRISTMAS AND NEW YEAR

On Christmas and New Year’s Day Gozo Channel will be suspending its ferry
service between 12.00 and 15.00. The ferry service will be suspended in order
to allow Gozo Channel employees, who will be on duty on these two days, to
lunch with their respective families.


On both feasts, the 12.00, 12.30,12.45,13.00,13.30, 14.00, 14.15 and 14.30 hrs
trips from Mgarr to Cirkewwa and the 12.15, 12.45, 13.15, 13.30, 13.45, 14.15,
14.45 and 15.00 hrs trips from Cirkewwa will not be operated. This means that
the last trip from Mgarr will be at 11.30am, while the last trip from Cirkewwa is
scheduled for 12.00 noon. In the afternoon, the service will resume at 15.00 hrs
from Mgarr to Cirkewwa, while the first trip from Cirkewwa to Mgarr will be
conducted at 15.15 hrs.


The Board of Gozo Channel would like to show its appreciation to the company’s
employees who are obliged to work on long shifts and sometimes in difficult
weather conditions. It also takes the opportunity to thank them for their unstinting
efforts and excellent work in providing a reliable service to customers.

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

SOSPENSJONI TAS-SERVIZZ TAL-VAPUR FIL-MILIED U

L-EWWEL TAS-SENA

Nhar il-Milied u l-Ewwel tas-Sena, l-Gozo Channel ser tkun qed tissospendi s-
servizz tagħha bejn nofsinhar (12.00) u t-tlieta (15.00) ta’ wara nofsinhar. Is-
servizz ser ikun sospiż sabiex l-impjegati tal-kumpanija li jkunu xogħol f’dawn il-
ġranet, ikunu jistgħu jieklu mal-familji tagħhom.


Fil-jumejn imsemmija, l-vjaġġi ta’ 12.00, 12.30, 12.45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.15
u 14.30 hrs mill-Mġarr ghaċ-Ċirkewwa u l-vjaġġi tal-12.15, 12.45, 13.15, 13.30,
13.45, 14.15, 14.45 u 15.00 hrs miċ-Ċirkewwa mhumiex ser isiru. Dan ifisser li l-
aħħar vjaġġ mill-Imġarr ikun fil-11.30, filwaqt li l-aħħar vjagg miċ-Ċirkewwa huwa
skedat għal-nofsinhar (12.00). Wara nofsinhar, is-servizz jerga jibda fit-15.00
mill-Mġarr ghaċ- Ċirkewwa, filwaqt li l-ewwel vjaġġ miċ-Ċirkewwa għall-Mġarr
ikun dak tal-15.15 hrs.

Il-Bord tad-Diretturi tal-Gozo Channel jixtieq jesprimi l-apprezzament tiegħu lejn
il-ħaddiema tal-kumpanija li huma obbligati jaħdmu shifts twal u xi drabi
f’kundizzjonijiet ta’ temp diffiċli. Il-kumpanija tieħu ukoll l-opportunita` li
tirringrazzjahom ghall-isforzi li jagħmlu u x-xogħol eċċellenti sabiex jipprovdu
servizz kostanti lill-passiġġiera.

Skip to content