Press Release

PRESS RELEASE

EXTENSION OF TIMETABLE AND RESCHEDULING OF MORNING TRIPS

Gozo Channel would like to inform all customers that the current timetable will be extended
up to Sunday 12 th November 2023. The Company has also decided to reschedule the 04.45
hours trip from Mgarr and the 05.30 hours trip from Cirkewwa as follows:

Tuesday to Friday

  • The 04.45 hours trip from Mgarr will be rescheduled to 05.00 hours.
  • The 05.30 hours trip from Cirkewwa will be rescheduled to 05.45.

All other scheduled trips will remain the same.

The Management

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

ESTENSJONI TAL-ISKEDA U RISKEDATI L-VJAĠĠI TA’ FILGĦODU

Il-Gozo Channel tixtieq tinforma lill-klijenti kollha li l-iskeda attwali se tkun estiża sal-Ħadd
12 ta’ Novembru 2023. Il-Kumpanija ddeċidiet ukoll li mit-Tlieta sal-Ġimgħa l-vjaġġ tal-
04.45 mill-Mġarr u l-vjaġġ tal-05.30 miċ-Ċirkewwa se jkunu kif indikat hawn taħt:

Mit-Tlieta sal-Ġimgħa

  • Il-vjaġġ tal-04.45 ta’ filghodu mill-Imġarr se jkun fil-05.00 ta’ filghodu
  • Il-vjaġġ tal- 05.30 ta’ filgħodu miċ-Cirkewwa se jkun fil-05.45 ta’ filghodu

Il-vjaġġi l-oħra kollha se jibqghu l-istess.

Il-Maniġment

Skip to content